dissabte, 29 d’octubre de 2016

LA IMATGE REFLECTIDA EN EL MIRALL. /2

"L'últim dels grans simis que s'ha descobert podria ser el primer a desaparèixer
...""Amb un somriure, ella diu que va aprendre molt d'aquests simis:" Els bonobos són diplomàtics de naixement, excel·lents negociadors que s'anticipen als conflictes. Comparteixo la seva filosofia. Sovint se'ls anomena els hippies de la selva, nascuts per fer l'amor i no la guerra "... Claudine André
El novembre del 2009, vaig publicar en aquest mateix bloc, una entrada dedicada a les anomenades "Àngels de Leakey", parodiant una per aquells anys famosa pel·lícula i sèrie de televisió, entrada que podeu veure aquí:

http://terradesomnis.blogspot.com.es/2009/11/la-imatge-reflectida-en-el-mirall.html

En ella, ens aproximem a l'obra i biografia de les heroïnes: Diane Fossey, Jane Goodall i Biruté Gladikas, exemplars lluitadores per la preservació dels primats superiors: Goril·les, Ximpanzés i Orangutans, respectivament.
Es diu que no hi ha dos, sense tres, ni tres sense quatre, afegiríem, ja que avui vull parlar-vos de Claudine André i la seva lluita en defensa d'un gran simi gairebé desconegut -almenys per a mi-, endèmic d'una regió de la República Democràtica del Congo: el Bonobo. 
El bonobo (Pan paniscus), també anomenat ximpanzé pigmeu (o menys freqüentment ximpanzé gràcil o ximpanzé nan), és una de les dues espècies que componen el gènere dels ximpanzés. L'altra espècie del gènere Pan és el ximpanzé comú (Pan troglodytes). Els bonobos es veuen rarament fora del seu hàbitat natural, pel que no són tan coneguts com els ximpanzés comuns. a primera vista són molt semblants a aquests, però solen tenir la cara negra, les orelles més petites i les cames més llargues. la seva àrea de distribució és a les denses selves humides d'Àfrica central. s'alimenten principalment de fruits i fulles que cullen dels arbres.
L'espècie es caracteritza per la tendència a que els seus individus caminen alçats en ocasions, per la seva cultura matriarcal i igualitària, i pel paper preponderant de l'activitat sexual en la seva societat.
El bonobo va ser descrit en 1929 per l'alemany Ernst Schwarz. Es va basar en un crani conservat al museu de Tervuren,a Bèlgica, que havia estat aportat un any abans per l'anatomista nord-americà Harold Coolidge com pertanyent a un jove ximpanzé.
Una teoria sobre l'origen del nom "bonobo" afirma que és un error de pronunciació del nom del poble de Bolobo,al riu Congo. No obstant això, una explicació més acceptable és que prové de la paraula "ancestre" en un antic dialecte bantú. 

Taxonomia

El nom científic del bonobo és Pa paniscus. Com el 98% del seu ADN és idèntic al de l'Homo sapiens, estan més emparentats amb els humans que amb els goril·les.
Per tant, la comunitat científica va reclassificar la taxonomia del bonobo (i del ximpanzé comú), canviant el seu nom de família Pongidae a Hominidae, que inclou els humans.
No obstant això, encara hi ha controvèrsia. Una minoria de científics, com Morris Goodman de la Wayne State University de Detroit argumenten que, ja que tant el bonobo com el ximpanzé comú estan emparentats tan de prop amb els humans, el nom del seu gènere hauria de ser també classificat dins del gènere humà Homo: Homo paniscus, Homo sylvestris o Homo arboreus. Una proposta alternativa suggereix que el terme Homo sapiens és realment el problema, i que la humanitat hauria de ser reclassificada com a Pan sapiens. En qualsevol dels casos, un canvi en la taxonomia és problemàtic, ja que complica la taxonomia d'altres espècies emparentades amb la humana, incloent les del gènere Australopithecus. Molts altres científics no consideren que siguin necessaris ni convenients aquests canvis, que es basen exclusivament en la distància genètica ignorant altres criteris: morfològics, adaptatius, etc.Proves recents d'ADN suggereixen que les espècies del bonobo i el ximpanzé comú es van separar la una de l'altra fa menys d'un milió d'anys. La línia comuna bonobo / ximpanzé es va separar de la línia evolutiva humana fa aproximadament uns sis milions d'anys. Com no ha sobreviscut cap espècie anterior a l'Homo sapiens en la línia evolutiva humana, ambdues espècies de ximpanzé són el parent viu més proper dels humans.

Característiques físiques.

El bonobo és més gràcil que el ximpanzé comú, poden arribar a fer 1 metre de alçada. El seu cap és menor, però té un front més ampla. Té la cara negra amb llavis rosats, orelles petites, orificis nasals amples, i pèl llarg al cap. Les femelles tenen pits lleugerament prominents, en contrast amb els pits plans d'altres primats femella, encara que no tan prominents com els de les femelles humanes. El bonobo té també un cos prim, espatlles estrets, coll prim i cames llargues comparat amb el ximpanzé comú. Els bonobos caminen alçats el 25% del temps en els seus desplaçaments per terra. Aquestes característiques, juntament amb la seva postura, li dóna als bonobos una aparença més humana que els ximpanzés comuns. Així mateix, els bonobos tenen una gran diferenciació facial, igual que els humans, de manera que cada individu té una aparença significativament diferent, permetent el reconeixement visual en la interacció social.

Característiques psicològiques
Frans de Waal,un dels més importants primatòlegs a nivell mundial, afirma que el bonobo és capaç de manifestar altruisme, compassió, empatia, amabilitat, paciència i sensibilitat.
Observacions en el seu entorn han confirmat que els mascles en els grups de ximpanzé comú són extraordinàriament hostils cap als mascles externs al grup. Aquest no és el comportament dels mascles o femelles bonobos, que tenen límits territorials més laxos i quan es troben amb altres grups solen establir relacions amistoses. El bonobo viu en la marge sud del riu Congo, mentre que el ximpanzé comú es troba al nord del mateix riu. Cap dels dos gens, i això ha servit probablement de barrera natural.
Els bonobos, almenys en captivitat, solen ser considerats com més intel·ligents que els ximpanzés.

Comportament sexual social

Les relacions sexuals juguen un paper preponderant en les societats de bonobos, ja que són usades com a salutació, com a mètode de resolució de conflictes, com a mitjà de reconciliació després dels mateixos i com a forma de pagament mitjançant favors tant de mascles com de femelles a canvi de menjar. Els bonobos són els únics primats (a part dels humans) que han estat observats realitzant totes les activitats sexuals següents: sexe genital cara a cara (principalment femella amb femella, seguit en freqüència pel coit femella-mascle i les frotacions mascle-mascle), petons amb llengua i sexe oral.
L'activitat sexual té lloc tant dins de la família immediata com fora d'ella, i sol implicar tant a adults com a cries. Els bonobos no formen relacions estables amb parelles individuals. Tampoc semblen discriminar en els seus comportaments sexuals segons gènere o edat, amb l'excepció de mares i els seus fills, entre els quals mai s'han observat relacions sexuals. Quan els bonobos troben una nova font de menjar o lloc d'alimentació, l'excitació general sol desembocar en una activitat sexual en grup, sobretot entre les femelles, presumiblement descarregant la tensió dels participants i permetent una alimentació pacífica.


Els mascles bonobo practiquen amb freqüència diverses formes de sexe genital entre ells. Una de les formes consisteix en ambdós mascles penjant d'un arbre cara a cara mentre freguen els seus penis entre si. També s'ha observat als mascles bonobos realitzant aquesta activitat a terra. Una forma especial de la mateixa, emprada pels mascles com a reconciliació després d'un conflicte, es realitza amb tots dos tombats a terra i darrere amb darrere, mentre freguen les seves bosses escrotals entre elles.
Les femelles bonobo usen el sexe genital femella-femella(tribadisme) com a forma d'establir relacions socials entre elles, enfortint així el nucli matriarcal de la societat bonobo. L'estreta relació entre les femelles els permet dominar l'estructura social -encara que els mascles són físicament més forts, no poden plantar cara sols a un grup unit de femelles, i no solen col·laborar entre ells d'aquesta formació. Les femelles adolescents solen abandonar el grup en el qual neixen per unir-se a un altre. Aquesta migració habitual de les femelles fa que el fons genètic dels bonobos es barregi amb freqüència.
Malgrat l'enorme increment en l'activitat sexual, la taxa de reproducció no és més gran que la dels ximpanzés comuns. Les femelles tenen cura de les seves cries i les alimenten durant cinc anys, i poden donar a llum cada cinc o sis anys. Comparades amb les de ximpanzé comú, les femelles de bonobo mai s'allunyen del grup per parir i no es coneixen casos d'infanticidi entre bonobos, que sí que són freqüents en ximpanzés.
A continuació us ofereixo un video del programa redes, on una de les més grans primatòlogues Isabel Behncke ens paralà dels bonobos:
cliqueu damunt el següent enllaç

Frans de Waal, Richard Wrangham i Donali Peterson emfatitzen l'ús del sexe per part del bonobo com a mecanisme per evitar la violència.
Tant el ximpanzé comú com el bonobo van evolucionar del mateix ancestre que va donar lloc als humans, i no obstant això el bonobo és de les espècies més pacífiques i no agressives de mamífers que avui dia viuen a la terra. Han desenvolupat vies per reduir la violència que permeabilitza tota la seva societat. Ens mostren que la dansa evolutiva de la violència no és inexorable.

El fenomen del consol


Igual que en altres simis antropomorfs i en els humans, la "third party affiliation" - o sigui el contacte afectiu ( "affiliation contact", com ara seure mantenint contacte, abraçar, acariciar, gratar, etc.) ofert a la víctima d'una agressió per part d'un membre del grup que no sigui l'agressor - es troba també en els bonobos. Un estudi recent va trobar que el contacte afectiu, bé sigui espontàniament ofert per un membre del grup a la víctima o bé sigui sol·licitat per la víctima, pot reduir la probabilitat que altres membres del grup efectuïn noves agressions sobre la víctima (aquest fet dóna suport a la hipòtesi de "protecció de la víctima" o "Victim protection hypothesis"). No obstant això, només el contacte afectiu espontani redueix l'ansietat de la víctima, el que suggereix no només que aquest afecte no sol·licitat té efectivament una funció consoladora, sinó també que el gest espontani - més que la protecció en si mateixa - treballa per calmar al subjecte estressat per l'agressió. Els autors plantegen la hipòtesi que la víctima pot percebre l'autonomia motivacional de l'individu que ofereix consol, que no requereix una invitació (de la víctima) per proporcionar un contacte després del conflicte. D'altra banda, només el consol espontani - i no el sol·licitat - es va veure afectat per la relació entre els dos intervinents en l'acte de consol (en suport a la hipòtesi del consol o "Consolation hypothesis"), ja que els autors van observar que el contacte afectiu espontani compleix el gradient empàtic descrit per als éssers humans, perquè el consol es realitza més freqüentment entre parents, una mica menys entre individus "amics" amb bones relacions i, amb una freqüència significativament menor, entre coneguts. Per tant, el consol en el bonobo podria ser un fenomen que posseeix una base empàtica.
Un altre comportament social
Les femelles tenen una mida molt més petita que els mascles, però un estatus social molt més gran. Les trobades agressius entre mascles i femelles són rars, i aquests es mostren tolerants envers cadells i cries. L'estatus d'un mascle és un reflex del de la seva mare, i el vincle mare-fill és amb freqüència molt forta, mantenint-se durant tota la vida. Encara que existeixen jerarquies socials, el rang de cada individu no pren un paper tan preponderant com en altres societats de primats.
Els bonobos són actius des de l'alba fins al crepuscle, i viuen seguint un patró fissió-fusió:una tribu de prop d'un centenar es dividirà en petits grups durant el dia mentre busquen menjar, i després es reuneixen a la nit per dormir. Dormen en els arbres, en nius que construeixen ells mateixos. A diferència dels ximpanzés comuns, dels quals se sap que ocasionalment cacen altres micos, els bonobos són principalment frugívors, encara que també mengen insectes i ocasionalment se'ls ha vist atrapant petits mamífers com els esquirols o altres primats.

Semblances amb els éssers humans.Els bonobos passen la prova del mirall, que serveix per demostrar la consciència d'un mateix. Es comuniquen amb el sons, tot i que encara no es coneix el sentit de les seves vocalitzacions; però, els humans comprenen de forma senzilla les seves expressions facials i alguns dels seus gestos amb les mans, com la invitació a jugar. Al Great Ape Trust, un centre on s'acullen a bonobos, a alguns d'ells se'ls ensenya a parlar per comunicar-se, de vegades des del naixement. Dos bonobos, Kanzi i Panbanisha,han après 500 paraules d'un idioma compost per lexigramasmitjançant els quals es poden comunicar amb humans gràcies a un teclat especial.

Kanzi
Kanzi és un mascle de bonobo que va néixer el 1980 a l'estació de camp de Yerkes en l’ Universitat d'Emory, d'allí se li va traslladar al Centre d'Investigació d'Idiomes a la Universitat Estatal de Geòrgia, on va ser adoptat per una femella dominant, Matata. Com un nadó, Kanzi va acompanyar la seva mare a les sessions d'experimentació on s'ensenya el llenguatge a través d'un teclat de lexigrames. Kanzi va mostrar molt poc interès per aquestes lliçons. No obstant això va ser una gran sorpresa per als investigadors quan un dia, mentre estava fora Matata, Kanzi va començar a mostrar competència amb els lexigrames, arribant a ser el primer mico en haver après certs aspectes del llenguatge a través de la capacitació directa, és a dir, de l' mateixa manera en què els nens humans aprenen el llenguatge de forma natural, per observació i imitació.
Alguns, com el bioètic Peter Singer, argumenten que aquests resultats qualifiquen als bonobos al "dret a la supervivència i a la vida", drets que els humans teòricament reconeixen a totes les persones.
Evidentment no tots els científics estan d’acord. Com ens explica Salvador PEREZ, molt influit pels plantejaments del materialisme històric i dialèctic:
Una d'aquestes corrents pseudocientífiques és l'intent d'esborrar la diferenciació entre els éssers humans i la resta de l'anomenat 'regne animal'. Fins a tal punt que busquen desesperadament a  'altres animals que puguin ser com l'ésser humà'.  Els humans som animals i això que és una obvietat sembla ser que costa de ser reconegut com a tal en determinats cercles, fins i tot alguns que es fan passar per científics. Compartim amb la resta dels animals moltes característiques comunes i genèticament ens separa d'alguns animals un dos per cent, com és el cas amb els ximpanzés.
Però aquestes petites diferències genètiques són 'grans salts' de l'evolució.   La transformació dialèctica dels canvis qualitatius i quantitatius, i viceversa, marquen de manera decisiva les diferències   existents entre el gènere humà i la resta del regne animal. Això és precisament el que es neguen a reconèixer aquests 'científics' que igualen permanentment als humà i la resta d'animals.
'El Periódico', 23 agost 2012, ha publicat un article en el qual insisteix en un 'exemple' en què estan treballant 'científics' des de fa dècades, pel que fa a "Un ximpanzé bonobo fabrica primitives eines", referint-se al cas mundialment famós de Kanzi.    'El Periódico' afirma en el seu article que:     "Kanzi és un ximpanzé bonobo mundialment famós per la seva habilitat amb el llenguatge. És capaç de comprendre i comunicar-se amb els éssers humans i es creu que pot entendre al voltant de 500 paraules, de les quals pot utilitzar gairebé 40 d'elles ... Kanzi ha sorprès els investigadors al Great Ape Trust, a Des Moines, Iowa, a crear les seves pròpies eines, per extreure menjar d'un contenidor ".
En la mateixa línia argumental, 'El Mundo',   en un altre article,   afirma que   "En principi, les habilitats d'aquest bonobo 'enginyer' suggereixen que la producció d'estris no és un monopoli exclusiu dels humans, però és probable que alguns experts qüestionin si el simi hagués pogut fabricar les eines sense l'ajuda dels seus cuidadors" ... "No és la primera vegada que Kanzi sorprèn per la seva capacitat. A més d'aquesta inusual habilitat, ja se li coneixia per aprendre el llenguatge de signes i inventar 'paraules' (sons específics) per referir-se a objectes com plàtans o sucs. Tot un geni ".
El bonobo Kanzi té ja 31 anys, així que aquesta començant a viure els seus últims anys i continua sent objecte de les absurdes pretensions de la "primatòloga",   Sue Savage-Rumbaugh, de fer de Kanzi tot un 'humà' que "parla i construeix eines". Tot tipus d'intents de demostrar tot això, durant tota la vida del bonobo Kanzi, que va néixer en captivitat i en captivitat està, només han llançat especulacions i demostracions bastants limitades al respecte.
Sue Savage-Rumbaugh   i   Roger Lewin   van arribar a escriure tot un llibre, titulat "Kanzi, The Ape at the Brink of the Human Mind (Kanzi, el mico a la vora de la ment humana) ", on aparentment donaven proves concloents, en un informe detallat sobre les seves investigacions, pel que fa a les suposades 'capacitats mentals, de llenguatge, intel·ligència, ... del bonobo en captivitat.

Sense cap dubte que en certs sentits les aptituds de Kenzi semblen ser molt més grans que les conegudes fins ara en altres animals no humans. Fins i tot en alguns sentits ens poden recordar a un nen i indiquen un potencial d'aprenentatge, en la forma en com assenyala els objectes relacionant-los amb paraules i en els intents de crear eines, una cosa que per descomptat no aquesta determinat que hagi fet a fi a fins concrets, que vénen a reafirmar contundentment la teoria de l'evolució enfront de les fantasioses teories 'creacionistes a l'ús i abús'.
A la famosa   Viquipèdia   podem trobar un article sobre   Kanzi, on es dóna per cert i provat algunes coses, que ben llegides indiquen són 'impressions' de qui diu haver estat testimoni d'això.  S'afirma per exemple que "Sue Savage-Rumbaugh ha observat a Kanzi comunicant-se amb la seva germana. En aquest experiment, Kanzi es va mantenir en una sala separada del Projecte Gran Simi i se li va mostrar una mica de iogurt.   Kanzi va començar a vocalitzar la paraula "iogurt" en un idioma desconegut, i la seva germana, que no podia veure el iogurt, després va assenyalar a la lexigrama   per al iogurt ". Així que tenim no només a Kenzi que parla, sinó a la seva germana que sosté converses, 'en un idioma desconegut', amb é l.
En realitat, siguem clars,   el que veiem en tot aquest assumpte són els intents d'uns científics per fer parlar, crear eines i tota la resta, en la forma humana a uns micos bonobos, que pel que sembla a més de simpàtics tenen certes habilitats i 'potencials maneres d'aprenentatge'.   Però en realitat, que tinguin potencial per fer coses pròpies dels éssers humans no vol dir que siguin capaços de fer-les, com a éssers humans de forma conscient.
Tot això a costat a la raça humana milers d'anys en el procés de l'evolució, sempre sobre la base de la necessitat que es va acabar expressant en forma d'eines fabricades per defensar-se d'altres animals, caçar, conrear i tot això acabo concretant-se en la constitució de l'ésser humà vivint en societat i amb això en l'aparició del llenguatge per poder comunicar-se.  

Milers i milers d'anys d'evolució han fet diferents als éssers humans de la resta dels primats, de la resta dels animals, dels quals sens dubte d'una formo o altra estem emparentats.   La lluita per la supervivència com animals va portar a canvis en tots els nivells corporals, la majoria d'ells relacionats amb la nostra postura alçada.
Les nostres cames, els nostres braços, el nostre esquelet i finalment el nostre cap i cervell, es va anar constituint evolutivament d'una determinada manera per sobreviure. I igual que nosaltres, tots els altres animals s'han anat configurant, continuem fent-ho, en la dura lluita per la supervivència enfront de les hostilitats que ens envolten, a tots.
L'estructura dels braços i els canells dels bonobos, i fins on sabem Kanzi és un bonobo, són totalment diferents a la humana. Tenen uns llargs i corbats dits, on un curt polze els impedeix agafar fermament pedres a les que propiciar forts cops. I això és una necessitat per a 'construir eines', per exemple.
L'essencial no és que els éssers humans utilitzem eines. Molts altres animals fan servir 'eines' que els són necessàries, com pals, pedres, ... per defensar-se o agafar aliments.   El determinant és que només l'ésser humà en el seu procés evolutiu ha estat capaç de fabricar aquestes eines, no com a fets aïllats o accidentals, sinó de forma habitual com a condició per a la seva pròpia existència, de la qual cosa depèn la resta de factors.
És veritat que el nivell de comprensió que ha vingut demostrant el bonobo Kanzi, que recordem és nascut en captivitat de l'home, viu en captivitat i aquesta en permanent interrelació amb l'home i els experiments dels científics, o sigui en un 'ambient humà' , són sorprenents i fins a cert punt curiosos. Però malgrat tota la literatura del llenguatge de Kanzi, hi ha raons objectives i concretes, que hem de recordar aquí, perquè el llenguatge com a tal sigui qüestió de l'ésser humà en el seu procés evolutiu.
Només l'ésser humà posseeix un Sistema vocal capaç de pronunciar consonants i això determina la forma de llenguatge que tenim. Cap altre animal és capaç de pronunciar les consonants, per qüestions de la formació del nostre cap, incloent la nostra boca, llengua i coll. La capacitat de pronunciar les consonants és la conseqüència natural de la nostra posició o postura alçada. Hem de tenir en compte que les consonants només poden ser pronunciades al costat de vocals, en cas contrari només tenim 'sorolls, sons, esclafits o xiulets', just el que tenim en el cas de Kanzi, per molt que s'hagin entestat a explicar-nos altres coses .Els científics-cuidadors del bonobo Kanzi potser estiguin massa preocupats per `demostrar que aquest bonobo especialment és molt intel·ligent, gairebé al nivell dels humans. Per això creiem l'excessiu èmfasi que han posat una vegada i una altra a la 'capacitat de Kanzi de parlar'. No haurien obstinar tant per demostrar que altres animals, a més dels humans, són capaços de comunicar-se, fins a cert punt, entre si i amb els altres. Hi ha moltes espècies que tenen bastant desenvolupades les seves facultats 'comunicatives', i més enllà dels mamífers. Igualment podem observar en determinats ocells i insectes: les abelles i les formigues, que viuen en col·lectivitat, són bona prova d'això. Però una vegada que afirmem això, també hem de prosseguir després de la A amb la resta de les lletres de l'abecedari. Aquestes formes de comunicació d'aquests animals no pressuposen pensaments, intel·ligent o no intel·ligent. Considerar aquestes formes de comunicació com un 'llenguatge és més que arriscat, potser és estúpid des del punt de vista del llenguatge tal com el concebem".
De tota manera, la primatologia encara ens pot guardar unes quantes sorpreses més.
Hi ha el cas de Oliver,com podeu veure, gairebé sense pel al cos i que caminava completament bípede la majoria del temps, tot i que en principi es va pensar que era un híbrid entre humà i ximpanzé, els anàlisis d' ADN, aclarien que era un ximpanzé mutant. Rebutjat pels altres ximpanzés, mostrat per un temps com un fenomen o atracció de fira, comprat per un laboratori per a fer experiments amb ell, va passar-se sis anys a una gàbia metàl·lica de 2x1 metres, quan va ser alliberat mostrà profunds sentiments d'agraïment al seu llibertador. Hi haurà més exemplars amb la seva mutació que donin pas a una nova raça?
També, darrerament ha aparegut una nova espècie,  el Simi de Bily -un riu del Congo-, (hibrid?) situat entre el goril·la i el ximpanzé, conegut pels nadius de la zona com el simi menja lleons i que per la seva mida i ferocitat, podria estar en la base dels mites i llegendes que hi ha arreu del mon sobre yetis, Big Foots i d'altres criatures semblants,
El seu caçador, situat a l'esquerra es una persona d'uns 170 cms d'alçada i uns 70 kgs.

Diferències entre bonobos i ximpanzés


igual que els ximpanzés, els bonobos comparteixen el 98,7% de la nostra herència genètica. El seu creixement morfològic és idèntic a la de l'espècie humana. Per exemple, els bonobos joves perden les seves dents de llet entre 5 i 7 anys d'edat, l'edat de la pubertat varia entre 9 i 11 anys i les dones tenen cicle ovàric molt similar. El bonobo és una espècie pacífica i són les femelles les que millorin la pau. Els actes i jocs sexuals són part de la vida quotidiana. No importa la seva edat o sexe - si vostè és un bonobo, el sexe juga un paper vital en la seva vida social i la preservació de la pau en la seva comunitat. El que més importa en una comunitat bonobo és la serenitat i el plaer de ser "feliços" junts.

Bonobos i ximpanzés difereixen en el seu comportament(Fumihiro Kano, Satoshi Hirata i Josep Call,2015) mentre que els bonobos són més afiliatius cap als seus congèneres , els ximpanzés mostren major grau d'agressió. Segons Frans de Waal els ximpanzés comuns resolen els conflictes sexuals mitjançant el poder mentre que els bonobos resolen els conflictes de poder mitjançant el sexe.
Des d'un punt de vista cognitiu, els bonobos es desenvolupen millor en la coordinació social, la mirada de seguiment i la cooperació relacionada amb els aliments, mentre que els ximpanzés es destaquen en tasques que requereixen habilitats de farratge extractives.
Els bonobos es fixen més en la cara i els ulls dels de la seva espècie, mentre que els ximpanzés es fixen més en la boca, en els genitals i en els objectes de destinació d'acció i els genitals, que són més grans que els dels bonobos.
En els ximpanzés salvatges, l'agressió intragrupal entre mascles i femelles pot ser extrema, i l'agressió intergrupal és sovint letal. Jane Godall, la gran experta en ximpanzés, recorda com un dels moments més tristos de la seva carrera, quan va assistir a l'inici de la guerra entre dos clans de ximpanzés.Tot i que els ximpanzés cooperen en contexts de caça, el captor normalment reté la major part de les despulles i proporciona sobres als altres predominantment en resposta a l'assetjament. La intolerància social entre els individus pot presentar una barrera emocional que obstaculitza significativament el potencial per a la cooperació i l'aprenentatge social
(MacLean,2016).

Els bonobos es caracteritzen per formes menys intenses d'agressió. L'alimentació conjunta és més tolerant que en els ximpanzés i comparteixen voluntàriament el menjar amb els seus congèneres, inclosos els estrangers. S'ha plantejat la hipòtesi que això és el resultat d'un procés de "auto-domesticació"
(Brian Hare, Victòria Wobber i Richard Wrangham,2012).Aquesta hipòtesi està recolzada per un conjunt de trets de comportament, morfològics i psicològics en els bonobos que són similars als trobats en les espècies domesticades artificialment. La co-ocurrència d'aquests trets es pensa que és el resultat de la selecció contra l'agressió, el que ha donat lloc a canvis en la sincronització i la neurofisiologia del desenvolupament, incloses les modificacions de l'eix hipotàlem-hipofisari-suprarenal, els nivells de andrògens, i el sistema serotoninèrgic (Stimpsonet, 2015).

Els bonobos comparteixen amb els ximpanzés la filopatria del mascle i la dispersió femenina. Però a diferència dels ximpanzés, les femelles bonobos actuen juntes davant els mascles adults a la competència per l'aliment. Mentre que les femelles ximpanzés nouvingudes solen buscar la protecció dels mascles adults contra les femelles residents, les femelles bonobos formen aliances amb les residents.


L'ús de l'eina és freqüent en ximpanzés; per contra, els bonobos les utilitzen molt menys i en cap cas per buscar aliments (però
Itai Roffman, 2015), Kathelijne Koops, Takeshi Furuichi i Chie Hashimoto (2015)han observat els dels ximpanzés de Kalinzu (Uganda) i els bonobos de Wamba (RDC) per investigar si aquestes diferències poden explicar-se mitjançant factors extrínsecs (oportunitats ecològiques i socials) o intrínsecs (predisposicions). D'acord amb els resultats, són les predisposicions intrínseques les que expliquen les diferències.

Segons
Alexandra G. Rosati i Brian Hare(2013), els ximpanzés són més pacients i més propensos al risc que els bonobos. Estan més disposats a esperar per recompenses més grans.

L'explicació a aquests canvis de comportament en els bonobos remarca les diferències en l'ecologia de l'alimentació entre les regions nord i sud del riu Congo: Mentre que els ximpanzés i els goril·les comparteixen el hàbitat i competeixen per la vegetació al nord del riu, els bonobos estan restringits a regions al sud del riu on no tenen competència. En aquestes condicions, la selecció a favor de mascles poc agressius, va conduir a un fenotip d'auto-domesticats 
(MacLean,2016).

Hàbitat


Prop de 10.000 bonobos viuen solament al sud del Riu Congo i al nord del Riu Kasai (un tributari del Congo ), en les selves humides de la República Democràtica del Congo a Àfrica central. 

Són una espècie en perill d'extinció, degut tant a la pèrdua del seu hàbitat natural com a la caça amb fins alimentaris; aquesta última ha experimentat un increment dramàtic durant l'última guerra civil al país, a causa de la presència de milicians fortament armats fins i tot en àrees remotes "protegides" com el Parc Nacional de Salonga. Avui dia, queden uns quants milers de bonobos com a molt formant part d'una pauta molt més general d'extinció dels simis.


Conservació i amenaces


Actualment els bonobos encara poden ser caçats fins a l'extinció pels humans que els mengen. La recent guerra civil a la República Democràtica del Congo, impulsada per l'explotació il·legal de recursos naturals, ha tingut un impacte apreciable en els bonobos i la seva població total. Els nadius i habitants locals senten cada vegada més desig de protegir els seus interessos i drets, i els esforços en pro de la conservació dels bonobos estan equilibrant aquests problemes.
Com l'hàbitat dels bonobos és compartit amb els humans, l'èxit final de qualsevol esforç de conservació dependrà de la implicació dels habitants locals i les seves comunitats. El problema de "parcs contra pobles" és molt viu a la Cuvette Centrale, la zona del bonobo. Hi ha una forta resistència al Congo, tant a nivell local com nacional, a l'establiment de parcs nacionals, ja que comunitats indígenes s'han vist amb freqüència expulsats de les seves llars a la selva per la creació d'un parc. En Salonga, l'únic parc existent en l'hàbitat del bonobo, no hi ha adhesió local cap al moviment de conservació, i un estudi recent indica que el bonobo, l'elefant de bosc africà i altres espècies han estat severament devastades per caçadors furtius. En clar contrast, hi ha zones en què el bonobo i la biodiversitat en general prosperen sense parcs definits, gràcies a les creences i tabús indígenes contra la caça del bonobo.
Durant la guerra als anys 1990, investigadors i ONG internacionals es van veure expulsats del hàbitat del bonobo. L'any 2002, la Bonobo Conservation Initiative va iniciar el Bonobo Peace Forest Project en cooperació amb institucions ONG i comunitats nacionals i locals. El Bonobo Peace Forest Project treballa amb comunitats locals per establir una constel·lació entrellaçada de reserves basades en les comunitats, gestionades per nadius. Encara que només reben una ajuda limitada per part de les organitzacions internacionals, aquest model, implementat principalment a través d'organitzacions i comunitats locals de la República Democràtica del Congo, sembla estar collint l'èxit, ja que s'han arribat a acords per protegir més de 5.000 milles quadrades de l'hàbitat del bonobo. D'acord amb la doctora Amy Parish el projecte Bonobo Peace Forest serà un model per al moviment conservacionista al segle XXI
Aquesta iniciativa ha estat guanyant pes i un major reconeixement internacional, i recentment ha guanyat un major suport a través, el Global Conservation Fund, US Fish & Wildlife Services, Great Ape Conservation Fund, i el Great Ape Survival Project de les Nacions Unides.
Començant l'any 2003, el govern dels Estats Units d'Amèrica va destinar 54.000.000 de dòlars al Congo Basin Forest Partnership . Aquesta significativa inversió ha disparat la mobilització de les ONG internacionals per establir bases a la regió i treballar per al desenvolupament de plans per a la conservació del bonobo. Aquesta recent iniciativa pot millorar la probabilitat de supervivència de l'espècie, però el seu èxit encara depèn de la seva capacitat de generar encara més participació i la millora de les comunitats locals i indígenes.
Addicionalment, alguns grups implicats han afrontat la situació de crisi d'aquests cosins llunyans de la humanitat en una multitud de pàgines web. Organitzacions com la World Wide Fund for Nature, l'African Wildlife Foundation, i d'altres, intenten centrar l'atenció en el risc extrem que corre l'espècie. Algunes han suggerit que s'estableixi una reserva natural en algun lloc d'Àfrica que resulti menys inestable, o en una illa en algun lloc com Indonèsia. Addicionalment, se suggereix que es podrien realitzar investigacions mèdiques no invasives en els bonobos reubicats en llibertat, amb escàs risc o incomoditat per als animals.


Claudine André


Claudine André és el cor de l'Àfrica. Ella estima a l'Àfrica, l'art i les espècies que l'habiten. Una passió que es torna més clara des de l'arribada de Mikeno, 1 bonobo nadó amb poques possibilitats de sobreviure. Aquest és el començament d'una gran història: Mikeno ha salvar-se, i després d'ell molts altres també.
 "De petita, vaig arribar al Congo a les maletes del meu pare, que era veterinari. Em va donar l'oportunitat de descobrir l'harmonia amb la naturalesa, l'equilibri entre les terres,homes i animals.

"Claudine André és la fundadora i presidenta de Lola ja Bonobo (" Paradise bonobos" en lingala, l’ idioma local), un santuari per als bonobos a la República Democràtica del Congo (RDC ). De nacionalitat belga, però d'Àfrica al cor, que es va educar entre els animals i la sabana gràcies al seu pare veterinari. Després de l'epopeia de Dian Fossey, els goril·les i els volcans des de fa molts anys, s'ha construït una dinàmica i un major amor a la vida silvestre. Apassionada per l'art africà, sempre a la recerca d'objectes rars, primer va muntar una boutique de luxe, mentre es dedicava a cura dels seus cinc fills. La guerra civil i el saqueig que va assolar el país a la fi de 1990 va posar fi a les seves activitats comercials.

El 1993, un nadó bonobo canvia la vida de Claudine per sempre. En aquells anys Claudine treballava com a voluntària en el zoològic de Kinshasa, El zoològic avisa Claudine que s'ha dipositat a Mikeno, un nadó bonobo, amb escasses possibilitats de sobreviure. Però Claudine acceptarà el desafiament i tracta de salvar-lo. Cau en una aventura que ja no es va aturar.
Després Mikeno, altres es produeixen cada vegada més. El 1998, el "Santuari-Nursery" es crea al Col·legi Americà de Kinshasa Campus(Tasok),on va romandre durant els quatre anys de la guerra civil.
El 2002, hi havia al centre 20 bonobos ingressats.
L'únic problema? Es mancava dels fons necessaris. "La nostra causa va ser molt difosa. Un dia vaig descobrir al meu compte bancari la suma de 135.000 euros. Vaig pensar que era un error. El meu banquer em va dir llavors que era un donant anònim.
Claudine i els seus ajudants, al costat dels bonobos es van moure a una finca de 35 hectàrees de bosc als afores de Kinshasa: neix Lola Ya Bonobo, amb una única missió, assegurar el benestar i la protecció dels bonobos que se li encomanen i la possible rehabilitació -reintroducción a la selva- d'aquests.

Lola ya bonobo representa principalment la història d'una dona extraordinària que es considera congolesa malgrat els seus cabells  vermells i els seus ulls blaus, amb una passió per Àfrica i una "tendresa salvatge" per aquests petits primats,els bonobos. 
Envoltada d'un equip excepcional, Claudine veu com la seva influència i reputació s'estenen més enllà del santuari al llarg del Congo. Ella treballa sense descans per educar la població congolesa per ajudar-los a descobrir, l'amor i respectar els bonobos, patrimoni únic i exclusiu de la República Democràtica del Congo, aquests micos tan a prop dels éssers humans i per tant preciosos, i perquè s'adonin de la crueltat caça i riscos per a la salut del consum de carn d'animals silvestres, es creu que l'últim brot de la terrible epidèmia de Ébola, podria estar associada a aquest consum.
La reputació de Claudine no s'atura a les fronteres.
El 2006, va rebre el premi Príncep Laurent de Medi Ambient de Bèlgica i de l'Ordre Nacional del Mèrit de França. Incansable, dóna conferències amb regularitat a tot el món per donar a conèixer el bonobo i alertar al públic per a la seva protecció abans que sigui massa tard.L'educació pública, una arma contra el tràfic bonobos.

L'educació del públic en general és una part essencial de l'estratègia de protecció dels bonobos. La majoria dels residents són confiats pel Ministeri de Medi Ambient congolesa després que s'apoderessin de traficants, o es van lliurar voluntàriament pels seus suposats "amos" quan s'assabenten del comerç i la possessió dels bonobos són il·legals. Sovint mutilat per les pocions i pràctiques màgiques, els bonobos són extremadament fràgils i la seva supervivència depèn del tractament rigorós i ràpid de les seves patologies reals o suposades. L'atenció psicològica dels nadons orfes és crucial. Per combatre  l’estrès els joves estan encarregats immediatament a una substitució mare (humana), el que els dóna tot l'amor i la comoditat que necessiten per sobreviure. A l'edat de cinc o sis, si els nens estan en condicions relativament bones físicament i amb confiança, es quan s'introdueixen en un dels grups d'adolescents i adults.
La venda i possessió dels bonobos són il·legals. Sense un santuari recollir els bonobos nadó - orfes quan les seves mares es assassinades per la seva carn, i confiscats pels inspectors ambientals, mentre que els caçadors furtius intenten vendre'ls com a mascotes.
Els santuaris també tenen un paper educatiu cap a la població local, especialment la població urbana, principals consumidors de carn de caça. Si els santuaris poden permetre a la població local per aprendre sobre els bonobos, gaudir-ne com a animals rars i meravellosos que són, potser la demanda de carn de caça que es disminueixen.

Claudine André: ens diu: "El nostre parent més proper es troba en perill d'extinció. S'estima en al voltant de 100.000 individus en la dècada de 1980, les fonts més serioses estimen que en l'actualitat, no hi haurà més de 5.000-20.000 bonobos restants a la selva ...
A la República Democràtica del Congo,els traficants de carn d'animals silvestres no van per les branques. Aguaiten a grups sencers dels bonobos, els massacren amb brutalitat i salvatgisme i els venen en els mercats. 


Massa petits per ser menjats, els nadons escapen de la mort. Amb el temps es venen com a mascotes per desenes de dòlars. Però una vegada més, el perill es manté; la seva fragilitat i el deslletament brutal de la lactància materna pot resultar fatal. Si sobreviuen, és "Horòscop", com diuen al Congo, quan la sort està al costat dret. Els santuaris són l'última baula de la cadena que rep aquests orfes "afortunats", des del comerç de carn d'animals silvestres. El viver és el primer pas en la vida d'un orfenat, on es trobarà amb la voluntat de viure gràcies a l'afecte i tendresa que les mares humanes substitució puguin donar-li. Molt petits arriben a la Lola i Bonobo demacrats, deshidratats, romanen molt a prop de la mort. Els traumes són terribles: brutal separació de la mare, del grup, del biòtop van ser testimonis de la massacra, van suportar la tensió d'un llarg viatge, els cops o la mutilació de la qual eren víctimes. Tots els nostres orfes són víctimes de la negligència i la crueltat humana, i alguns no sobreviuen. Aquest va ser el destí de la petita Waola. Va arribar a la Lola i Bonobo dia de Nadal, cruelment mutilada i en un estat d'angoixa extrema. Tot i els millors esforços del personal mèdic, petita no va sobreviure a les ferides.
El problema és que l ' "èxit" dels santuaris diu molt sobre la importància del comerç de carn silvestre. Molts de nosaltres ja estem gairebé saturat mà d'obra. Un fet il·lustrador d'una trist veritat. L'extinció total del tràfic de carn segueix sent molt difícil d'assolir. Els Funcionaris ambientals tenen poques pistes precises sobre l'evolució del mercat, s'estima en diversos milions de tones anuals que es consumeixen a la conca del Congo. La carn alumada, o picada, no és identificable.
El creixement demogràfic, la urbanització es combina amb la proliferació de les armes utilitzades en els diversos conflictes, amb el que es va accentuar la matança d'animals silvestres. 
Sovint el tràfic és patrocinat per les autoritats civils o militars que subministren els cartutxos. Ens trobem davant d'un veritable negoci. El consum tradicional i local ha donat pas a l'economia a gran escala, posant en perill la supervivència de les especies que viuen al Congo.
Abans de ser conscient de tal tragèdia, vaig entendre els problemes de la tradició. La caça a l'Àfrica no té res pejoratiu, la caça de la vida silvestre és una tradició ancestral. La legitimitat dels pobles de la selva, està dictada per la necessitat d'alimentar la seva família. També vol dir respectar la saviesa de la gent gran. La caça és sens dubte natural, però, tradicionalment, s'ha produït un caça de balenes gairebé industrial.

El tràfic prospera tot i la lluita contra la caça furtiva.

Si existeix el marc legal - enfortiment contra la caça furtiva, el control intern del comerç de carn d'animals silvestres, la protecció d'espècies en perill - és evident que el compliment és limitat, forçant a la corrupció. Tot i múltiples entrades i la informació i el coneixement progrés, el trànsit continua i afecta tant els micos i altres animals, com els antílops, gaseles i elefants. Els caçadors furtius tenen modernes armes automàtiques que les guerres incessants han multiplicat. Hi ha hagut un augment de trànsit en el període posterior al conflicte. A la Lola Ya Bonobo, entre 1996-1997 i 1999-2000, es van registrar pics d'afluència massiva d'orfes, després de la massacra de les seves tribus caçades per la seva carn. El comerç de carn silvestre és un tema molt delicat i difícil de gestionar. Aquesta explotació representa un perill significatiu per a l'espècie animal i és, a més, una amenaça directa per a l'hàbitat i la població local.
No obstant això, la carta de la Cites (llei que administra el comerç internacional d'espècies de fauna y flora silvestres en perill d'extinció), va dir que l'acord de Washington, va ser ratificada el 1980 pel Zaire, un dels estats pilot en aquesta àrea. Igual que el seu cosí el ximpanzé, el lleopard, l’okapi, el goril·la, el rinoceront i alguns altres, el bonobo es classifica en la Llista I, la més restrictiva. El problema és fer complir aquest text.
Per a nosaltres, el bosc pantanós primari, en gran part impenetrable a causa de les inundacions, va conduir a una menor presència de les empreses forestals, i a una circulació per tant menys incontrolable. No sabem d'aquests camions fusters a la RDC, com veiem en altres regions d'Àfrica Equatorial (Gabon, Camerun).
Però la forma de prevenir aquest trànsit a través únicament de la  regulació sense arribar a ajudar les persones que no tenen altre recurs per sobreviure, no sembla que hagi d’acabar amb el problema.

La carn de muntanya, font d'aliment d'una població pobra

La pobresa és a tot arreu i la inactivitat afecta gairebé el 90% de la població. Encara és gairebé l'edat del bronze al mig del bosc. Llavors, com deixar-los morir de fam i dir-los que observin la bellesa dels animals? Els animals que són la seva única font de proteïnes? No hi ha un congolès que pensi que el bosc està buit, encara que en alguns pobles comencen a admetre que alguna cosa està canviant, veient un menor nombre d'animals que abans.
És cert que Àfrica, amb els seus conflictes, la seva pobresa, la seva mala gestió pública, ens dóna un mal de cap. Les ONG internacionals estan preocupades a oferir una alternativa a les poblacions en els habitats dels grans simis, vivien a la caça prohibida i el tràfic de carn d'animals silvestres.
Desafortunadament, aquests intents no sempre tenen èxit. Així que algunes persones perpetuen la caça furtiva malgrat els subsidis introduïts. A l'Àfrica, cal saber gestionar la pastenaga el pal, tant re-educar i sensibilitzar com també fer cumplir la llei. Els textos hi són; una llei sobre la biodiversitat existeix. Quant la gent tingui por a la policia, la por al càstig, quan aquests excedeixin al benefici, haurem fet un pas endavant. Desafortunadament, aquells que no tenen por de la llei són sovint molts.
També cal parlar de la salut pública. Amb el consum de carn d'animals silvestres, el risc per a la salut és omnipresent; durant l’epidèmia de l’Ébola en el veí Congo, tones de carn de caça van ser llançades per la borda dels vaixells que descendien pel riu Congo. I és pel maneig de cadàvers de primats que els individus infectats van contraure el virus mortal.
L'objectiu final de Lola Ya Bonobo: un retorn a la natura

En Passa, a les nostres reunions, molts debats se centren en el futur dels santuaris a més llarg termini, especialment en temes sensibles de la reintroducció en el medi natural. Retornar els animals al medi silvestre sembla un pas inevitable, o s'haurà d'acceptar la eutanasia dels últims grans simis orfes !!!
Per això, de fa més de quatre anys, la nostra associació "ABC", Amics de bonobos del Congo prepara aquesta fase crucial de tornada al bosc, en estreta cooperació amb la població i les autoritats locals.
El lloc triat per a aquesta versió es troba a la província de l'Equador, prop de la ciutat de Basankusu, una àrea silvestre de 20.000 hectàrees de bosc pantanós. La reintroducció d’un primer grup de vint bonobos, socialment organitzats i rehabilitats al Lola, representa una valuosa oportunitat per el manteniment de la biodiversitat i la conservació de l'espècie. Aquest és el poble de Poo que es van comprometre a convertir-se en els guardians dels bonobos i controlar "Ekolo Ya Bonobo", la primera reserva en el món de la rehabilitació dels bonobos salvatges.
M’agradaria acabar aquesta entrada amb aquest preciós text:
SOM PARTS DEL TOT
Jane Goodall (1)
L'existència a la selva em va absorbir per complet. Va ser un període sense igual, quan el fet d'estar sola es va convertir en una forma de vida; en una oportunitat perfecta per meditar sobre el significat de l'existència i del meu paper en tot això. Però estava massa ocupada aprenent coses sobre la vida dels ximpanzés per preocupar-me pel sentit de la meva. Hi havia anat a Gombe a fer una tasca concreta, no a alimentar el meu interès per la filosofia i la religió. No obstant això, és cert que aquells mesos a Gombe van contribuir a modelar la persona que sóc a l'actualitat. Hauria demostrat molt poca sensibilitat si el miracle i la infinita fascinació d'aquell nou món no haguessin exercit una profunda influència en la meva manera de pensar.Cada dia m'acostava una mica més als animals i a la naturalesa i, per tant, també a mi mateixa, i em sentia més d'acord amb el poder espiritual que respirava al meu voltant. Els que han experimentat el plaer d'estar a soles amb la natura no necessiten més paraules; i als que no ho han conegut els diré que cap paraula podrà mai descriure el fabulós contacte, gairebé místic, amb la bellesa i l'eternitat que ens embarga de forma sobtada i totalment inesperada. La bellesa sempre hi era, present, però els moments d'autèntica consciència d'ella eren infreqüents. Arribaven sense avisar; potser mentre contemplava els primers centelleigs que precedeixen l'alba; o quan mirava a través de les fulles d'un arbre gegant cap als verds i els castanyers, i les ombres negres, i la mota de cel blau infinitament seductora i brillant; o quan al vespre recolzava la mà al tronc encara calent d'un arbre i contemplava el reflex de la primerenca lluna en les aigües sempre inquietes i xiuxiuejants del llac Tanganika.
Quan més temps passava a soles, més em confonia amb el món màgic i frondós que ara era la meva llar. Els objectes inanimats arribaven a tenir la seva pròpia identitat i, com en el cas del meu sant favorit, Francesc d’Assis, els posava noms i els saludava com si fossin bons amics. "Bon dia, Cim", li deia quan arribava allà cada matí; "Hola, Rierol" quan anava a per aigua; "Oh, Vent, per Déu calma't", quan ululava en les altures, frustrant les meves possibilitats de localitzar els ximpanzés. I vaig desenvolupar en particular una profunda consciència de l'ésser dels arbres. Palpar l'escorça aspra i encara calenta d'un vell gegant forestal, o la pell fresca i suau d'un arbre jove i orgullós, feia que d'una manera intuïtiva i estranya, sentís circular la saba des de les invisibles arrels fins a les últimes branques, allà a la copa. [...] I cada dia aprenia més coses sobre els ximpanzés [...]
Les hores que passava a la selva seguint, observant o simplement estant amb els ximpanzés no només llançaven dades científiques, sinó que m'omplien d'una pau que m'arribava al més profund. Els arbres immensos, retorçats i vells; les petites corrents d'aigua obrint-se camí a través de les roques per arribar al llac; els insectes; els ocells; els propis ximpanzés.D'aquells dies recordo un en particular, i ho faig amb un sentiment gairebé reverencial. Estava tombada d'esquenes, entre fulles i branques del sòl tropical. Notava les pedres incrustades contra el meu cos i em vaig moure uns mil·límetres fins a encaixar còmodament entre elles. Allà dalt, a certa alçada, estava David Barbagrís menjant figues. De tant en tant veia un braç negre que s'estirava per arrencar un fruit, un peu que es balancejava, una fosca ombra que es desplaçava àgilment entre les branques.
Recordo l'estranya sensació d'harmonia de colors al bosc, entre les tonalitats grogues i verdes que s'enfosquien fins a esdevenir marró i púrpura. Com les lianes s'enroscaven al voltant dels arbres i s'adherien a les branques, fonent-se unes amb les altres. Al migdia, l'aire tropical es va omplir de la música estrident de les cigales, de les seves onades intermitents de cant i silenci, com membres cridaners d'un cor entonant una ronda infinita de cançons sense paraules.
[...] Aquell dia vaig sentir que el vell misteri tornava a captivar, que tornava aquell silenci interior. Estava allà estirada, com un fragment més de la natura i experimentar de nou aquella màgica intensificació del so, aquella riquesa de percepció augmentada. Tenia clara consciència de moviments secrets en els arbres. Una petita esquirol, amb pelatge de ratlles, pujava per un tronc en típiques espirals, ficant el nas en els forats de l'escorça, amb ulls brillants i orelles rodones, alerta. [...] És poc menys que impossible descriure l renovada consciència que es posseeix quan s'abandonen les paraules. Les paraules poden intensificar l'experiència, però també poden empobrir. Contemplem un insecte i ja estem abstraient determinades característiques i classificant: una mosca, diem. I en aquest precís moment cognitiu, part del miracle ha desaparegut. Un cop hem etiquetat les coses que ens envolten, deixem d'observar-les amb tanta atenció. Les paraules són part del nostre jo racional i oblidar-nos d'elles una estona equival a deixar que el nostre jo intuïtiu voli amb tota llibertat.Una sobtada dutxa de branquetes i el soroll d'un figa massa madur aixafant prop del meu cap va trencar la màgia. David baixava de l'arbre passant d'una branca a una altra. Em vaig aixecar lentament, reticent a tornar al món de la quotidianitat. David va arribar al sòl, va donar uns quants passos en la meva direcció i es va asseure. Va dedicar una bona estona a rentar-se, després es va estirar a terra, amb una mà sota del cap, totalment relaxat, i es va posar a contemplar la volta verda i frondosa que ens cobria. Una suau brisa movia les fulles, que llançaven brillants parpelleigs de llum. I allà asseguda, vigilant, vaig pensar com he fet sovint des de llavors, en el sorprenent privilegi de veure així, totalment acceptada per un animal lliure i salvatge. És un privilegi que mai donaré per fet. [...] Els seus ulls semblaven finestres que em convidaven a mirar a l'interior de la seva ment ... si hagués sabut com fer-ho. Des d'aquell dia ja llunyà quantes vegades he desitjat poder mirar el món exterior, ni que fos durant un segon, a través dels ulls i la ment d'un ximpanzé! Un minut així valdria tota una vida d'investigació. 
Perquè estem confinats a l'humà, captius de la nostra perspectiva humana, de la nostra visió humana del món. Fins i tot ens resulta difícil veure el món des de la perspectiva d'altres cultures diferents de les nostres, o des del punt de vista d'un membre del sexe oposat.
[...] La meva creixent comprensió de David i dels seus amics van incrementar el profund respecte que sempre havia sentit cap a formes de vida diferents de les meves, i em va permetre valorar des d'una nova perspectiva al lloc dels ximpanzés i també el nostre, en l'esquema global. Els ximpanzés són parts d'un tot, juntament amb els papions i els micos, els ocells i els insectes, la vida fecunda de la selva, les aigües agitades i mai tranquil·les del gran llac, i les infinites estrelles i planetes del sistema solar. Tot era un, tot formava part del gran misteri. I jo també era part d'ell. Em va envair una sensació de calma. [...] En Gombe vaig tenir la mateixa sensació de pau que la que sentia de vegades en una vella catedral quan vivia al bulliciós món de la civilització.
(1) Jane Goodall i Phillip Berman.   Gràcies a la vida. Barcelona, Mondadori, 2000. 261 pàg. (pgs. 84-92).

Bé, com sempre, espero que us hagi estat útil i interessant.